İlçenin Tarihi

İlçenin tarihinin MÖ.700’lü yıllara dayandığı sanılmaktadır. Kayseri’nin diğer ilçelerinin olduğu gibi Sarız’ın da M.Ö. 2000 – 1750 tarihlerinde Hititlerin egemenliği altında kaldığı sanılmaktadır. Daha sonra Asurlular, Medler, Persler, Makedonya Krallığı, Kapadokya Krallığı (M.Ö. 280-M.S. 17), Romalılar ve Bizanslılar yöreye hakim olmuşlardır. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Selçukluların eline geçen yöre, 1127 yılında Danişmentliler’den Emir (Melik) Gazi’nin eline geçmiştir. Anadolu Selçuklularından Kılıçarslan II. 1176 yılında Danişmentliler’den geri almıştır. Kayseri ve yöresi Alaaddin Keykubat zamanında önem kazanmıştır. 1244 yılında İlhanlı hücumlarına maruz kalan yöre, Moğol-İlhanlı valilerince idare edilmiş, bunlardan Emir Eratna’nın Kayseri’de büyük bir beylik kurması üzerine 1343 yılında beyliğin merkezi olmuştur. Osmanlılar 1398 yılında burayı ele geçirmiş ancak Yıldırım Beyazıt’ın Ankara Savaşında (1402) yenilmesinden sonra Karamanoğulları ve Dulkadiroğulları yöreye hakim olmuştur. Yavuz Sultan Selim’in 1515’te, İran seferi dönüşünde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Adana yöresinde yaşamakta olan Avşar boylarından bir kısmı Sarız yaylalarında göçebe hayatı yaşarken 1840’lı yıllarda yerleşik hayata geçmişlerdir.      Sarız İlçesinin içinden geçen Sarız Çayı mevcuttur. Avşarlar çay etrafında biten çimenlere öz ismi verdiklerinden ve ilkbaharda çay etrafında sarı güzel çiçekler çıktığı için halk dilinde Sarıöz ismiyle söylene, söylene SARIZ isminin çıktığı rivayet edilmektedir.    Bu isim yöremizin genel adı olup, merkezin eski adı KÖYYERİ’dir.

Coğrafi Yapısı

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nin kesiştiği bölümde, Kayseri’ye bağlı bir ilçe olan Sarız, Kayseri’nin Tomarza ve Pınarbaşı, Sivas’ın Gürün, Adana’nın Tufanbeyli, Kahramanmaraş’ın Afşin ve Göksun ilçeleri ile çevrilidir. İlçe toprakları dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. İlçenin batısı Tahtalı Dağları, doğusu Binboğa Dağları, kuzeyi ise Soğanlı, Koçdağı ve Masat Dağları ile çevrilidir. İlçenin rakımı 1560 metredir.

İdari Yapı ve Nüfus

Sarız 1946 yılına kadar Pınarbaşı ilçesine bağlı bir nahiye iken, bu tarihte müstakil bir ilçe olmuştur.12.11.2012 tarih yayımlanarak 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra uygulamaya başlanılan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Büyükşehir İlçe Belediyesi statüsü kazanmış ve Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olmuş olup, 44 Mahalle ve 1 İlçe Belediyesinden ibarettir.   İlçenin 2018 yılı TÜİK verilerine göre, genel nüfusu 10.098’dir.

Ekonomik Yapı

İlçe, coğrafi yapısı itibariyle tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.Yaygın olarak kilim ve halı dokumacılığı yapılmaktadır.

Mahalli İdareler

6360 sayılı Yasa kapsamında, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra İlçe Belediyesine bağlı 44 mahalle bulunmakta olup, Mahalle muhtarları iletişim bilgileri şu şekildedir:

©2021 Sarız ilçesi Web Sitesi

İletişim

İstek ve önerilerinizi bize bildiriniz.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

veya    

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?

Create Account